Blog

Praktyczne informacje z zakresu zarządzania dokumentacją.
Niszczenie | Archiwizacja | Przechowywanie dokumentów | Niszczenie nośników danych | Audyt i prowadzenie archiwów zakładowych

Jak prawidłowo postępować z dokumentami po zamknięciu firmy?

Dowiedz się, jakie są obowiązki w zakresie przechowywania dokumentów po zamknięciu firmy.