Jak prawidłowo postępować z dokumentami po zamknięciu firmy?

Jak Prawidłowo Postępować z Dokumentami po Zamknięciu Firmy?

Zamknięcie firmy to złożony proces, który wiąże się nie tylko z formalnościami prawnymi, ale także z koniecznością odpowiedniego zarządzania dokumentacją. Polskie prawo, w tym Ustawa o rachunkowości, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Kodeks pracy, nakładają określone obowiązki w zakresie przechowywania i niszczenia dokumentów po zakończeniu działalności. Oto, co warto wiedzieć, aby prawidłowo postępować z dokumentami w momencie zamknięcia firmy.

Obowiązki w Zakresie Przechowywania Dokumentów

 • Faktury VAT i księgi rachunkowe muszą być przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jest to niezbędne do spełnienia wymogów prawnych i umożliwienia ewentualnych kontroli podatkowych.

 • Dokumenty związane z podatkiem dochodowym, takie jak deklaracje PIT i CIT, również powinny być przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. To zapewnia zgodność z przepisami i gotowość do audytów podatkowych.

 • Umowy o pracę, aneksy oraz zaświadczenia o zatrudnieniu należy przechowywać przez 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dla umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku, okres przechowywania wynosi 10 lat. Długoterminowe przechowywanie tych dokumentów jest kluczowe dla zabezpieczenia interesów pracowników i pracodawców.

 • Listy płac, karty wynagrodzeń oraz ewidencja czasu pracy powinny być przechowywane przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstały. To jest istotne dla przyszłych roszczeń pracowniczych oraz rozliczeń z instytucjami ubezpieczeniowymi.

 • Deklaracje ZUS (np. DRA, RCA, RSA) muszą być przechowywane przez 10 lat od daty przekazania do ZUS. Przechowywanie tych dokumentów jest niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i emerytalnych.

 • Korespondencja handlowa i dokumentacja kontraktowa powinny być przechowywane przez 5 lat od daty zakończenia współpracy lub realizacji umowy. Przechowywanie tych dokumentów pozwala na udokumentowanie historii współpracy i rozwiązywanie ewentualnych sporów prawnych.

 • Dokumentacja dotycząca projektów i umów z klientami zazwyczaj jest przechowywana przez 5 lat, chyba że przepisy branżowe wymagają dłuższego okresu. Przechowywanie tych dokumentów jest kluczowe dla utrzymania zgodności z przepisami oraz zapewnienia pełnej dokumentacji operacyjnej firmy.

 

Postępowanie z Dokumentami po Zamknięciu Działalności

 1. Przekazanie Dokumentów do Archiwum Państwowego Dokumenty kategorii A powinny być przekazane do odpowiednich archiwów państwowych. Zapewnia to ich ochronę i dostępność dla przyszłych pokoleń oraz dla celów badawczych.

 2. Bezpieczne Niszczenie Dokumentów Dokumenty kategorii B, które przeszły okres obowiązkowego przechowywania, muszą być zniszczone w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych. Proces ten powinien być udokumentowany i potwierdzony certyfikatem niszczenia.
  (Niszczenie dokumentów – Doxart)

 3. Przechowywanie Dokumentów Księgowych i Pracowniczych Nawet po zamknięciu firmy, dokumenty księgowe oraz pracownicze muszą być dostępne przez wymagany prawem okres. Może to wymagać wynajęcia specjalistycznej firmy zajmującej się archiwizacją i przechowywaniem dokumentów.
  (Przechowywanie dokumentów – Doxart)

Korzyści z Przekazania Obsługi Dokumentacji Firmie Doxart

Przekazanie zarządzania dokumentacją profesjonalnej firmie, takiej jak Doxart, przynosi liczne korzyści (Darmowa wycena):

 • Oszczędność Miejsca i Czasu: Doxart oferuje kompleksowe usługi przechowywania i archiwizacji, co pozwala na uwolnienie przestrzeni biurowej i zaoszczędzenie czasu pracowników.

 • Bezpieczeństwo: Firma gwarantuje bezpieczne przechowywanie dokumentów, chroniąc je przed utratą i nieautoryzowanym dostępem.

 • Profesjonalne Niszczenie Dokumentów: Doxart zapewnia zgodne z przepisami niszczenie dokumentów, co jest potwierdzone certyfikatem, eliminując ryzyko wycieku danych.

 • Dostosowanie do Potrzeb Klienta: Firma oferuje indywidualne podejście, analizując potrzeby klienta i dostosowując swoje usługi, aby spełniały specyficzne wymagania dotyczące przechowywania i niszczenia dokumentów.

 

Przekazanie obsługi dokumentacji firmie Doxart to strategiczna decyzja, która zapewnia bezpieczeństwo, zgodność z prawem i efektywność operacyjną. Dzięki profesjonalnym usługom Doxart, Twoja firma może skupić się na głównych celach biznesowych, podczas gdy specjaliści zajmą się zarządzaniem dokumentacją w sposób bezpieczny i efektywny.

Szukasz solidnego partnera oraz rzetelnej wyceny?

Dodaj komentarz