Oferta i Usługi

Niszczenie | Archiwizacja | Przechowywanie dokumentów | Niszczenie nośników danych | Audyt i prowadzenie archiwów zakładowych

Niszczenie dokumentów

Profesjonalne niszczenie dokumentów w szybki, skuteczny i bezpieczny sposób.

Archiwizacja

Proces archiwizacji (segregacja, klasyfikacja oraz wprowadzanie właściwych oznaczeń) oraz fizycznym przechowywaniem akt.

Przechowywanie dokumentów

Uwolnij przestrzeń biurową dzięki zewnętrznemu przechowywaniu dokumentów.

Digitalizacja

Przenieś papierowe dokumenty do wersji cyfrowej i zarządzaj dokumenetacją zdalnie.

Niszczenie nośników danych

Zutylizuj dyski, pendrive, płyty i inne nośniki trwale usuwając dane w bezpieczny i certyfikowany sposób.

Audyt i prowadzenie archiwów zakładowych

Powierz organizację archiwum zakładowego profesjonalistom. Zadbamy o bezpieczeństwo i porządek twojego archiwum.